Heb jij ook last van de verkeerde inkoopdoelen?

Inkoopafdelingen willen graag waarde toevoegen aan de organisatie. Maar lukt dat ook? Als inkoopconsultant zie ik veel verschillende inkoopplannen. Iedereen worstelt er mee, inclusief ik zelf. Toegevoegde waarde leveren, wat is dat nu eigenlijk? Hoe doe je dat? 

In inkoopplannen kom ik de meest uiteenlopende doelen en plannen tegen. Ik kan me verbazen over de hoeveelheid doelstellingen die veel inkoopafdelingen hebben.  Doelenlijstjes lijken dan meer op wensenlijstjes, of op activiteitenlijstjes.

Het lijkt er op dat inkoop het moeilijk vindt om de juiste inkoopdoelen te kiezen. Meer doelen meer toegevoegde waarde, is dat het devies? In ieder geval wordt het er allemaal niet duidelijker en effectiever van. Om doelen te realiseren is veel focus en aandacht nodig. Meer dan drie doelen begint al aardig op een wensenlijstje te lijken. Ook als je ze op 1 A4'tje weet te proppen in een OGSM of ander model. Stiekem weet je al dat je het niet echt gaat doen. Je begint al te zoeken naar manieren om ze met bestaand materiaal ingevuld te krijgen.

Veel inkoopafdelingen worstelen met het kiezen van een goede doelstelling. Het gevolg is dat doelstellingen vaak niet helder geformuleerd zijn, helemaal afwezig zijn, veel te complex zijn, niet meetbaar zijn of dat het er simpelweg veel te veel zijn. Als voor de inkoopafdeling niet klip en klaar is waar ze naar toe wil, dan weet de rest van de organisatie dat zeker niet. 

In het ergste geval beginnen anderen de inkoopafdeling te helpen. Anderen gaan doelstellingen voor inkoop bedenken (of opleggen). Vaak niet gehinderd door enige vakinhoudelijke kennis of begrip voor de context waarin inkoop opereert. Het resultaat: Onrealistische (besparings)doelstellingen.

Ik zou zeggen, laten we als inkoop eens beginnen met 1 inkoopdoelstelling, gericht op waarde creatie. Okay hooguit 2, en nooit meer dan 3. Drie doelstellingen wordt al ongeloofwaardig. Het begint al op een wensenlijstje te lijken. Om waarde te meten hebben we een meetbare eenheid nodig. In het economische verkeer wordt waarde uitgedrukt in geld. Een simpele en doeltreffende methode. Jij hebt iets waardevols wat ik graag wil hebben, samen bepaal je de waarde en de transactie vindt plaats. 

Misschien kunnen we in de leer bij marketing en verkoop. Zij hebben hele heldere en meetbare financiële doelen. Doelen die stimuleren en aanzetten tot groei en verbetering. Doelen die gericht zijn op het leveren van zoveel mogelijk waarde aan zoveel mogelijk mensen. Deze toegevoegde waarde wordt gemeten en uitgedrukt in geld. Uiteindelijk bepaal je zo samen met de klant wat iets waard is. Daar geloof ik wel in. Dat zijn dus geen besparingsdoelen, maar OMZETDOELEN! 

Laten we het simpel en effectief houden. Zorg dat je als inkoopafdeling één hele heldere financiële doelstelling hebt, die gebaseerd is op financiële feiten. Die meet wat de waarde is van de inkoopafdeling. Bedenk dus 1 meetbare omzetdoelstelling voor de inkoopafdeling, die uit te drukken is in geld! Deze mag niet gaan over besparen, hij moet gaan over omzet! Het moet gaan over groei, over meer waarde. Niet over minder. Stel de huidige omzet vast en bepaal je ambitie. Als er geen omzet is of heel weinig omzet, dan heb je wat te doen. De omgeving hecht (nog) geen waarde aan het eindproduct. Zij kopen je niet! Dus lever je in de ogen van de klant/gebruiker geen waarde!

Ik geef je alvast 1 omzetdoelstelling cadeau. Als inkoopafdeling lever je contracten. Een heel concreet product. Een goede inkoopdoelstelling kan zijn:

Op [DATUM] wordt 80% van onze inkoopomzet uitgegeven op basis van een inkoopcontract die tot stand is gekomen onder begeleiding van de inkoopafdeling, conform het inkoopproces zoals vastgesteld in het inkoopbeleid.

Extra tip! Zorg dat je die ene doelstelling op drie manieren formuleert:

  • Als continuïteitsdoelstelling; Welke omzet moet je halen om je bestaansrecht als inkoopafdeling zeker te stellen.
  • Als ambitiedoelstelling; Wat is een ambitieus maar realistisch doel, waarbij je denkt: Oei, dat wordt aanpoten. Zal dat wel lukken? (continuiteitsdoel + winst).
  • Als droomdoeldoelstelling; Wat zou echt fantastisch zijn al je het haalt, wat is de droom? (niet echt realistisch, maar het zou te gek zijn)

Ik ben heel benieuwd met welke omzetdoelstelling jij op de proppen komt! 

Wil je als inkoopmanager of als inkoopprofessional groeien naar een nieuw niveau van inkoop leiderschap? Wil jij meetbare waarde leveren op een manier die past bij jouw organisatie? Wil je ontdekken hoe je inkoop kunt verbeteren en wat je ontwikkeling nog in de weg staat? Wil jij samen de toekomst verbeteren? 

Kom in gesprek en bekijk hier de website. 
Over de schrijver
Gerco is een toonaangevend inkoopconsultant die de afgelopen jaren vele organisaties heeft geholpen om betere inkoopresultaten te bereiken en succesvolle inkoopafdelingen te creëren. Gerco is een NEVI opgeleide inkoopconsultant, ervaren adviseur en bevlogen coach voor managers en professionals die ambities hebben in het inkoopvak. Met de combinatie van inkoopervaring en persoonlijke coaching breng ik inkoopmanagers en inkoopprofessionals in een leiderschapspositie.
Reactie plaatsen