Inkoop - Het waarde-vernietigings-team?

Ooit begon ik mijn carrière als politieagent. In dit vak maak je soms heftige dingen mee. Om daar mee om te gaan worden voor problemen of frustraties vaak bepaalde termen of uitdrukkingen uitgevonden. Op die manier kregen frustraties of heftige gebeurtenissen een plek, werden ze gerelativeerd. Daarnaast vereenvoudigde het de communicatie over ingewikkelde issues. Het maakte zaken handelbaar en er konden grappen over gemaakt worden.

Een leuk voorbeeld is de samenwerking met ander hulpdiensten. Zo noemden wij de brandweer 'het-sporen-vernietigingsteam', aangezien ze altijd met hun grote laarzen door onze sporen liepen. De brandweer noemde ons dan weer 'de-blauwe-reageerbuizen', aangezien wij bij elk incident zonder enige bescherming bij de afzetting stonden terwijl de brandweer druk met gasmaskers in de weer was. Soms lijkt zoiets ook van toepassing te zijn op het inkoopvak.

Andere mensen in de organisatie hebben frustraties over inkoop. Inkoop heeft frustraties over anderen in de organisatie. Als we in dezelfde terminologie zouden denken zou inkoop misschien wel 'het-waarde-vernietigings-team' worden genoemd. Inkoop komt met zijn grote (besparings)laarzen eens even de boel verstieren. Wij zouden de organisatie wellicht de inkoop-reageerbuizen noemen. Zonder enige bescherming gaat men samenwerkingen aan met leveranciers, niet gehinderd door enige kennis van overkoepelende organisatiebelangen, wet- en regelgeving, procedures, juridische valkuilen of kennis van de markt.

Dit wederzijdse onbegrip is maar op 1 manier te doorbreken. Door de inkoopmanager en de individuele professionals van de inkoopafdeling. Onbegrip ontstaat doordat je elkaars vakgebied onvoldoende kent en elkaar als persoon niet echt begrijpt. Inkoop zal de organisatie en de sleutelfiguren voor het inkoopproces moeten kennen en doorgronden. Vaak wordt er vanuit gegaan dat anderen kennis hebben over inkoop en de afgesproken werkwijzen. Maar meestal is dit niet het geval. De rest van de organisatie heeft geen inkoopopleidingen gedaan en is in het dagelijkse werk met totaal andere dingen bezig dan met inkoop. Zo wordt inkoop bijvoorbeeld vaak laat betrokken, omdat men er oprecht niet eerder bij heeft stil gestaan om dat te doen.

De inkoopafdeling zal dus steeds die eerste stap moeten zetten. Vanuit inkoop zal men de behoeften van de organisatie moeten doorgronden om daadwerkelijk van meerwaarde te kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen: 


"Als iemand de inkoopafdeling belt voor hulp, heb je eigenlijk al iets gemist. Je wordt dus niet te laat betrokken, maar je bent te laat begonnen!"


Het is belangrijk dat inkoop hierin een leidende rol heeft en zo een leiderschapspositie opbouwt in de organisatie, als het om inkoop gaat. Dat is wat anders dan afdwingen dat iedereen langs het inkoopbureau moet. Daarvoor is persoonlijk leiderschap nodig bij zowel de inkoopmanager als bij inkoopprofessionals. 

Wil je als inkoopmanager of als inkoopprofessional groeien naar een nieuw niveau van inkoop-leiderschap? Wil jij meetbare waarde leveren op een manier die past bij jouw organisatie? Wil je ontdekken hoe je inkoop kunt verbeteren en wat je ontwikkeling nog in de weg staat? Wil jij samen de toekomst verbeteren? 

Kom in gesprek en bekijk hier de website. 

Over de schrijver
Gerco is een toonaangevend inkoopconsultant die de afgelopen jaren vele organisaties heeft geholpen om betere inkoopresultaten te bereiken en succesvolle inkoopafdelingen te creëren. Gerco is een NEVI opgeleide inkoopconsultant, ervaren adviseur en bevlogen coach voor managers en professionals die ambities hebben in het inkoopvak. Met de combinatie van inkoopervaring en persoonlijke coaching breng ik inkoopmanagers en inkoopprofessionals in een leiderschapspositie.
Reactie plaatsen